เว็บบอร์ด สมอ.

ช่องทางรับข้อเรียน ความคิดเห็น ถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแส ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 88
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 25
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 30
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 2
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 6
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 1
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 36
 


กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่

มอก 1985-2549

Panitsa Kanthasap2021-04-01 14:03:38

การนำเข้า Inverter เครื่องสลับกระแสไฟฟ้า

นงนภัสฑ์ ชิดเครือ2021-03-31 10:39:45

นำเข้า ราวมือจับ ราวพยุงตัว ราวจับกันลื่นผู้สูงอายุ

กิ่งกาญจน์ ยังพนา2021-03-30 15:51:06

หลักเกณฑ์การใช้ Exempt5

วิภาพรรณ สุ่มใจยา2021-03-30 15:04:06

แจ้งยกเลิกใบอนุญาตในระบบ

เสาวภรณ์ และเล็ก2021-03-29 08:52:41

ขอมาตราฐาน มอก. สำหรับตู้ควบคุมระบบ

พลัคด์บุณ พงศ์มั่นจิต2021-03-26 10:22:36

สายไฟ NYY

ณปภัช ประธานทรง2021-03-24 14:45:25

Battery เครื่องมือแพทย์ต้องขอ มอก. ไหม หากต้องขอต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ชญาณ์นันท์ ศรีภูวงศ์2021-03-22 09:48:15

บริษัทต้องการขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เลขที่ 803 เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟท์

สิทธิโชค ชูช่วย2021-03-18 15:26:19

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต จะสามารถค้นหาหรือสอบถามได้จากที่ไหน

สมศักดิ์ เฉลิมธำรงลาภ2021-03-17 14:00:28