เว็บบอร์ด สมอ.

ช่องทางรับข้อเรียน ความคิดเห็น ถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแส ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 80
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 19
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 22
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 0
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 6
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 0
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 27
 


กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่

สอบถามความคือหน้าของ มอก.1499-2563

อัจฉรา บุญจันทร์2021-01-21 09:18:24

บริษัทฯมีการผลิตและจำหน่ายเครื่องดูดฝุ่นในประเทศ โดยใช้ปลั๊กมาตรฐาน VDE

คำผ่อน แสนอ้วน2021-01-14 14:06:19

สอบถามการผ่อนผันการใช้ QR Code บนผลิตภัณฑ์

ปรวุท เจษฎานวัต2021-01-12 08:08:55

อยากให้ผ้าปิดจมูกหรือแมส เป็นสินค้ามาตราฐานทั้งในประเทศหรือนำเข้า

เสถียร เวียงเกตุ2021-01-08 21:07:03

จำนวนตัวอักษร QR code

สิริพรรณ ภูริณัฐพงษ์2021-01-06 11:19:24

ได้ QR Code แล้วแต่เปิด Link ไม่ได้ ระบบขึ้นว่า not found ค่ะ

สิริพรรณ ภูริณัฐพงษ์2021-01-06 11:16:38

QR CODE

เสาวภรณ์ และเล็ก2021-01-05 11:41:10

ระยะเวลาในการได้ใบอนุญาตใบใหม่

รุ่งทิพย์ งานรุ่งชัชวาล2021-01-05 10:06:07

ระยะเวลาในการได้ใบอนุญาตใบใหม่

รุ่งทิพย์ งานรุ่งชัชวาล2021-01-05 08:58:04

สินค้า มอก.2879-2560 แบตสำรองแบบพกพา Powerbank

วิฑูรย์ จงเจริญกิจ2020-12-29 11:00:19